INSTAL·LACIONS

01

Introducció

Introducció

Les nostres

Instal·lacions

RHB oferim un espai per poder actuar en la prevenció, el manteniment i la recuperació de la funcionalitat, utilitzant mitjans manuals i físics. Amb l’objectiu de preservar, restablir i augmentar el nivell de salut de les persones a fi de millorar les seves condicions.

RHB disposa de:
Gimnasio con material