FISIOTERÀPIA

01

Introducció

Introducció

Què és

FISIOTERÀPIA

La ​fisioteràpia​ ​és una professió sanitària oficialment homologada i regulada, que s’estudia a la universitat i mitjançant la qual s’adquireixen amplis coneixements d’anatomia, fisiologia, biomecànica, patologia i tècniques terapèutiques, que posteriorment seran necessàries per a que el fisioterapeuta vetlli per la qualitat de vida de les persones tractant de recuperar, mantenir o millorar el seu estat físic i la seva funcionalitat.

Rhb és un centre de fisioteràpia que neix amb la finalitat de millorar la salut de les persones i poder oferir tractaments personalitzats i individualitzats, per tal d’aconseguir els millors resultats i assolir els objectius de la recuperació en el menor temps possible.

Tenim el compromís d’estar constantment en formació i recerca, per tal d’aprendre noves tècniques relacionades amb la prevenció i la millora de la salut dels seus pacients.

Masaje en el cuello.
Masaje en la espalda

02

Tècniques

Tècniques de

FISIOTERÀPIA

Masaje en la espalda

Tècniques de

FISIOTERÀPIA

02

Tècniques

Tècniques